Finansowanie

Wszelkie procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na zakup urządzeń medycznych są sprowadzone do minimum formalności. Po przedstawieniu prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dowodu osobistego akceptacja kredytowa jest natychmiastowa.

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu jednak bardzo rzadko stosowany w finansowaniu medycyny. Jego atrakcyjność dla przedsiębiorców wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. W finansowaniu urządzeń medycznych leasing operacyjny nie odgrywa jednak większej roli gdyż jest on usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym. Oznacza to, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%.

Najkorzystniejszą formą finansowania sektora medycznego jest finansowanie, w którym występuje jak najmniejszy podatek VAT. Idealnym rozwiązaniem jest finansowanie, w którym występuje taki sam podatek VAT jaki obowiązuje na urządzenie medyczne. Takim właśnie produktem dedykowanym i stworzonym specjalnie dla prywatnych praktyk lekarskich oraz przychodni medycznych jest POŻYCZKA.

Oferowana przez nas pożyczka to typowa umowa na mocy prawa cywilnego, w której Pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup urządzeń medycznych lub niezbędnego wyposażenia, na wskazany w umowie okres czasu. Klient zobowiązany jest, po dokonaniu wskazanego w umowie zabezpieczenia, do terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z umówionymi odsetkami.

Cechy pożyczki
brak podwyższonego podatku VAT
brak opłaty wstępnej: finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
brak dodatkowych opłat takich jak opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenia spłaty zobowiązania
okres finansowania wynosi od 12 do 72 miesięcy
brak wartości wykupu na koniec trwania umowy - po spłacie zobowiązania urządzenie automatycznie przechodzi na własność pożyczkobiorcy
możliwość sfinansowania urządzeń o różnych stawkach VAT-u na jednej umowie np. unit + końcówki + myjka + aparat foto + komputer + meble + sprzęt IT + oprogramowanie itp
oszczędność podatkowa: możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz części odsetkowej od każdej płaconej raty pożyczki


Częściej stosowana forma w finansowaniu medycyny. Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu oraz części odsetkowej od raty leasingowej Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego. Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu. Cechą charakterystyczną jest to, że leasing finansowy nie jest traktowany jako usługa w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że do wartości zakupionego sprzętu nie ma konieczności doliczania podatku VAT w wysokości 23% - tylko taki, jaki obowiązuje na sprzęt medyczny, czyli 8%. Mankamentem dla branży medycznej jest fakt, że VAT w leasingu finansowym jest naliczany nie tylko do wartości urządzenia, ale również dodatkowo od wartości odsetek. Dla podmiotów ustawowo zwolnionych z podatku VAT nie jest to również korzystne rozwiązanie.

System oparty na umowie partneskiej pomiędzy MSH a Kupującym. Warunki uzyskania tej formy finansowania, za każdym razem są ustalane indywidualnie z Kupującym.

MSH jest dostawcą aparatury medycznej, a wszystkie formalności związane z jej finansowaniem są załatwiane przez specjalistów firmy finansującej, którzy przygotowują oferty i kalkulacje. Podpisanie umowy następuje w Państwa gabinecie lub siedzibie firmy.